SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Białej Podlaskiej