Zarząd

Zarząd Spółdzielni:
  1. Eugeniusz Mazur – Prezes Zarządu
  2. Lechosław Wietraszuk Z-ca Prezesa Zarządu – Główny Księgowy