Kontakt

SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Białej Podlaskiej
ul. Brzeska 16
21-500 Biała Podlaska

NIP: 537-000-11-12
REGON: 000430775 Biuro:

CENTRALA: 83-342-69-20, 601 602 644
Sekretariat - Prezes Zarządu: 83-343-20-42
Sekcja Handlu: 83-342-69-18 , Centrala: w. 43 lub 46  
- kontakt wyłącznie w sprawach dotyczących sklepów spożywczych.                  
Sekcja Administracji: Centrala: wew. 44 lub 41
Sekcja Organizacji, Samorządu i Kadr: Centrala: wew. 42


Sklepy:
Sklep nr 1 - ul. Wąska 4: tel. 83-342-69-11
Sklep nr 2 "FIRMOWY" - ul. Brzeska 16: tel. 83-342-69-22
Sklep nr 5 - ul. Podleśna 48: tel. 83-342-69-25
Sklep nr 7 - al. 1000-lecia 35: tel. 83-342-69-17
Sklep nr 10 "LUX ARENDA" - ul. Piłsudskiego 9: tel. 83-311-38-36
Sklep nr 15 "LUX MINI" - ul. Literacka 1: tel. 83-342-69-15
Sklep nr 16 "LUX" - ul. Jatkowa 3/5: tel. 83-342-69-16

Sklep nr 20 "LUX NOWY" - ul. Pileckiego 34: tel. 83-411-00-19 
Sklep nr 21 "LUX" - ul. Terebelska 78: tel. 83-342-69-21

Sklep nr 33 - ul. Warszawska 17: tel. 83-342-69-33
Sklep nr 36 "LUX" - ul. Kolejowa 28a: tel. 83-342-69-36
Sklep nr 48 - al. 1000-lecia 35: tel. 83-342-69-48
Sklep nr 50 "LUX MINI" - ul. Witoroska 56: tel. 83-342-69-40

Spółdzielczy Dom Handlowy "SAWKO"
ul. Janowska 4/8 ; tel. 83-342-69-26

Zakłady produkcyjne:
Zakład Piekarsko - Ciastkarski
ul. Północna 6 ; tel. 83-342-69-45

Zakład Przetwórstwa Ryb
ul. Północna 6 ; tel. 83-342-69-42

Restauracja:
Restauracja "STYLOWA"
ul. Brzeska 16 ; tel. 83-343-41-51, Centrala: wew. 45 

pss[małpka]pssbiala[kropka]pl

lub przez formularz:


KLAUZULA INFORMACYJNA

Wpisywane tu przez Panią / Pana dane osobowe używane są do kontaktu, w związku ze złożonym tu przez Panią / Pana zapytaniem lub sugestią. Administratorem tych danych jest SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Białej Podlaskiej, Brzeska 16, 21-500 Biała Podlaska.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich udostępnienie jest niezbędne do korzystania z formularza kontaktowego

Powodem przetwarzania powyżej wskazanych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora [art. 6. ust. 1. lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…), tzw. RODO].

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) w celu udzielenia Pani / Panu odpowiedzi.

Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do obsłużenia Państwa sprawy lub przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

Ma Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani / Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie), jeśli uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

W kwestii danych osobowych można kontaktować się z Administratorem w jego siedzibie, znajdującej się pod adresem SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Białej Podlaskiej, Brzeska 16, 21-500 Biała Podlaska; przy użyciu niniejszego formularza kontaktowego; lub poprzez placówki handlowe Administratora; a także za pomocą adresu mailowego kontakt@bialapodlaska.spolem.org.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: rodo@pssbiala.pl