Kontakt

SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Białej Podlaskiej
ul. Brzeska 16
21-500 Biała Podlaska

NIP: 537-000-11-12
REGON: 000430775


 

Biuro:  
CENTRALA 83-342-69-20, 601 602 644  
Sekretariat - Prezes Zarządu 83-343-20-42  
Sekcja Handlu 83-342-69-18 , Centrala: w. 43 lub 46 - kontakt wyłącznie w sprawach dotyczących sklepów spożywczych. 
Sekcja Administracji Centrala: wew. 44 lub 41  
Sekcja Organizacji, Samorządu i Kadr Centrala: wew. 42  

 

Sklepy spożywcze:
Sklep nr 2 "FIRMOWY" ul. Brzeska 16 83-342-69-22
Sklep nr 5 ul. Podleśna 48 83-342-69-25
Sklep nr 7 al. 1000-lecia 35 83-342-69-17
Sklep nr 10 "LUX ARENDA" ul. Piłsudskiego 9 83-311-38-36
Sklep nr 15 "LUX MINI" ul. Literacka 1 83-342-69-15
Sklep nr 16 "LUX" ul. Jatkowa 3/5 83-342-69-16
Sklep nr 20 "LUX NOWY" ul. Pileckiego 34 83-411-00-19
Sklep nr 21 "LUX" ul. Terebelska 78 83-342-69-21
Sklep nr 33 ul. Warszawska 17 83-342-69-33
Sklep nr 36 "LUX" ul. Kolejowa 28a 83-342-69-36
Sklep nr 50 "LUX MINI" ul. Witoroska 56 83-342-69-40
     

 

Spółdzielczy Dom Handlowy "SAWKO"
ul. Janowska 4/8 83-342-69-26

 

Zakłady produkcyjne:

Zakład Piekarsko - Ciastkarski

ul. Północna 4    83-342-69-45 lub 661-406-985         
Zakład Przetwórstwa Ryb ul. Północna 6 83-342-69-42

 

Restauracja:
Restauracja "STYLOWA" ul. Brzeska 16 83-343-41-51, Centrala: wew. 45


 

 

pss[małpka]pssbiala[kropka]pl

lub przez formularz:


KLAUZULA INFORMACYJNA

Wpisywane tu przez Panią / Pana dane osobowe używane są do kontaktu, w związku ze złożonym tu przez Panią / Pana zapytaniem lub sugestią. Administratorem tych danych jest SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Białej Podlaskiej, Brzeska 16, 21-500 Biała Podlaska.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich udostępnienie jest niezbędne do korzystania z formularza kontaktowego

Powodem przetwarzania powyżej wskazanych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora [art. 6. ust. 1. lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…), tzw. RODO].

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) w celu udzielenia Pani / Panu odpowiedzi.

Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do obsłużenia Państwa sprawy lub przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

Ma Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani / Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie), jeśli uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

W kwestii danych osobowych można kontaktować się z Administratorem w jego siedzibie, znajdującej się pod adresem SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Białej Podlaskiej, Brzeska 16, 21-500 Biała Podlaska; przy użyciu niniejszego formularza kontaktowego; lub poprzez placówki handlowe Administratora; a także za pomocą adresu mailowego kontakt@bialapodlaska.spolem.org.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: rodo@pssbiala.pl