Struktura

I. Prezes Zarządu
1.Sekcja Handlu
2.Sekcja Organizacji Samorządu i Kadr
3.Stanowisko ds. Technologii w produkcji
4.Stanowisko ds. BHP i p.poż
5.Stanowisko ds. Kontroli wewnętrznej
 
II. Z-ca Prezesa Zarządu – Gł. Księgowy
1.Dział Finansowo – Księgowy
2.Sekcja Administracji
3.Sekcja informatyki