Karta Eleganza

KLAUZULA INFORMACYJNA

klauzula informacyjna

Szanowni Klienci, posiadacze karty Eleganza.

Jak Państwu zapewne wiadomo, od 25 mają obowiązują nowe zasady ochrony danych osobowych, regulowane przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, zwane popularnie RODO.

Z satysfakcją podkreślamy, że Państwa dane, które chroniliśmy dotąd w oparciu o Ustawę o ochronie danych osobowych, będą nadal objęte ochroną, zgodnie z nowymi regułami prawa (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 4.5.2016, L 119/1, tzw. RODO).

W związku z zapisami Rozporządzenia informujemy, że Administratorem Danych Osobowych (dalej "Administrator") posiadaczy karty Eleganza (dalej "karty Eleganza") jest "Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 16, 21-500 Biała Podlaska.

Dane osobowe Uczestnika, pobierane przez Administratora i przetwarzane w celu obsługi karty Eleganza, obejmują: imię i nazwisko, adres do korespondencji, nr telefonu, adres e-mail.

Dane osobowe są przetwarzane, w zależności od zakresu udzielonej zgody, do następujących celów:

 1. przyznania rabatu za zakupy;
 2. w celach marketingowych;
 3. w celu przesyłania informacji handlowych;

Nie zbieramy informacji o preferencjach osobistych i zachowaniach Uczestnika (profilowanie).

Podstawą przetwarzania, w zakresie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, jest:

 1. ad. cel określony w pkt. 1 wykonanie umowy, której przedmiotem jest otrzymanie karty Eleganza;
 2. ad. cel określony w pkt. 2 prawnie uzasadniony interes Administratora, czyli przedstawienie Uczestnikowi aktualnych towarów i usług;
 3. ad. cel określony w pkt. 3 udzielona przez Uczestnika zgoda;

Nie udostępniamy danych osobowych Uczestników innym podmiotom.

Dane osobowe Uczestnika przechowywane będą przez okres obsługi karty Eleganza, a po jej zakończeniu, przez czas niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

Z kolei, w przypadku przetwarzania danych Uczestnika na podstawie zgody, do czasu cofnięcia tej zgody.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie karty Eleganza oraz uniemożliwia przesyłanie przez Administratora informacji marketingowych lub handlowych.

Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Uczestnik ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Uczestnik ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed ich cofnięciem.

W sprawach danych osobowych z Administratorem można kontaktować się pod adresem jego siedziby, za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.bialapodlaska.spolem.org.pl, oraz pod adresem mailowym: rodo[małpka]pssbiala[kropka]pl

Stosowne zmiany znajdują swoje odzwierciedlenie w nowej wersji regulaminu, dostępnej w sklepach Administratora.

 

 

 1. Karta Klienta Eleganza - Świat Dobrych Ubrań (zwana w dalszej części Kartą) obowiązuje we wszystkich salonach Eleganza na terenie Polski. Aktualny wykaz salonów dostępny jest na stronie internetowej www.eleganza.com.pl
 2. Właścicielem i emitentem karty są członkowie Porozumienia Domów Handlowych w ramach którego działają salony.
 3. Posiadaczem karty stałego klienta mogą być osoby fizyczne - klienci salonów Eleganza
 4. Karty wydawane są klientom salonów Eleganza - bezpłatnie. Warunkiem otrzymania jest dokonanie dowolnego zakupu za minimum 200zł z kolekcji Eleganza.
 5. Otrzymanie karty wiąże sie z dobrowolnym przekazaniem danych osobowych do celów marketingowych Prorozumienia.
 6. Korzyści dla użytkowników karty określane są każdorazowo w regulaminie promocji udostępnianym w Salonach uczestniczących w promocji oraz na stronie internetowej www.eleganza.com.pl
 7. Karta Klienta Eleganza -Swiat Dobrych Ubrań - nie jest kartą kredytową.
 8. Fakt zagubienia, kradzież lub zniszczenia Karty należy zgłosić w Salonie, który karte wydał. Nową kartę klient może otrzymać po dokonaniu zakupu z Kolekcji Eleganza.
 9. Karta Klienta Eleganza - Świat Dobrych Ubrań - ważna jest do odwołania

 

 

Posiadacze Karta Eleganza - Świat dobrych Ubrań otrzymanych w salonie SDH "Sawko" otrzymują 5% rabatu na zakupy z kolekcji Eleganza oraz uczestniczą w dodatkowych okresowych promocjach.

www.eleganza.com.pl