Sprzedaż / Wynajem nieruchomości

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 16 ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości położonej w Białej Podlaskiej przy ul. Stacyjnej 15.

Przedmiotem przetargu są:

- prawo wieczystego użytkowania gruntu oznaczonej nr geod. 2940/15 o pow. 1133 m²

- budynek magazynowy o pow. 1124 m².

Stan prawny nieruchomości uregulowany jest w Księdze Wieczystej nr LU1B/000099914/1 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej. Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu ze Sprzedającym.

Nabywca zobowiązany jest do pokrycia kosztów zakupu związanych z zawarciem umowy sprzedaży.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Bliższych informacji można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 20 lub telefonicznie, nr tel. 83 343 20 42 lub 669996329.